(παθ. φωνή) управлять, распоряжаться,


(παθ. φωνή) управлять, распоряжаться,
[диахириси] ουσ. Θ. управление, администрирование

Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь). 2014.

Книги

Другие книги по запросу «(παθ. φωνή) управлять, распоряжаться,» >>